Зареждам...
НИВО С 2

В края на обучението си курсистите ще могат:

РАЗБИРАНЕ

СЛУШАНЕ

- Да разбират с лекота всякаква реч, както при непосредствено общуване, така и по радиото или телевизията, дори когато се говори бързо от носители на езика, при условие, че имат известно време да свикнат с особеностите на акцента.
ЧЕТЕНЕ

- Да четат с лекота всякакви текстове, дори когато са абстрактни или сложни по форма и съдържание като например учебници, научни статии и  литературни творби.

 
ГОВОРЕНЕ
РАЗГОВОР

- Да участват с лекота във всякакъв разговор или дискусия.
 
- Да владеят свободно разговорни и идиоматични изрази.
 
- Да говорят гладко и ясно, както и точно да изразяват всички нюанси на мисълта си. Ако все пак се затруднят, могат да намерят друга формулировка и да се измъкнат с лекота от затруднението, без това да бъде забелязано.
МОНОЛОГ

- Да направят ясно и гладко описание в подходящ за ситуацията стил.
 
-Да построят логично изказването си, така че слушателят бързо да долови и запомни важните моменти.
 
ПИСАНЕ
ПИСАНЕ
- Да съставят ясен, добре структуриран текст в подходящ стил.
 
- Да напишат сложни и обстойни писма, доклади и статии, в които да изразят становището си логично, така че читателят да схване и запомни същественото.
 
- Да пишат резюмета и рецензии на специализирани и художествени текстове.
A1 A2 B1 B2 C1 C2