Зареждам...
НИВО А 1

В края на обучението си курсистите ще могат:

РАЗБИРАНЕ

СЛУШАНЕ

- да разбират думи и изрази, които се отнасят до тях, тяхното семейство и конкретни ситуации, които познават добре.

- да разбират елементарни въпроси и инструкции,
когато събеседникът говори ясно, бавно и с повторения;
ЧЕТЕНЕ
- да разбират познати имена, думи и  прости изречения, например в обяви, плакати или каталози.

- да разбират основната идея от кратки фактологични текстове и кратки описания, особено когато текстът е придружен от илюстрации;

- да разбират много кратки елементарни текстове с помощта на познати имена, думи и познати фрази;
ГОВОРЕНЕ
РАЗГОВОР
- да представят себе си или друго лице и да използват основни изрази, употребявани при среща и раздяла;

- да задават и да отговарят на прости въпроси, свързани с непосредствени нужди или по познати  теми;

- да реагират на елементарни инструкции;
МОНОЛОГ
- да предоставят информация за себе си (адрес, телефонен номер, националност, семейно обкръжение и хоби);

- да опишат къде живеят и работят;

- да посрещат клиенти и колеги, като си служат с елементарни фрази и поздрави;
ПИСАНЕ
ПИСАНЕ
- да попълват формуляри с лични данни (професия, длъжност, възраст, адрес и т.н.);

- да възпроизвеждат отделни елементарни фрази и изречения, които са запаметили или преписали;

- да пишат елементарни съобщения на колеги и приятели относно уговорки, като си служат с познат формат (поздрави, обръщения, стандартни изрази за изказване на благодарност и отправяне на молба);

- да пишат картички  с кратък и елементарен текст.
A1 A2 B1 B2 C1 C2