Зареждам...
НИВО А 2

В края на обучението си курсистите ще могат:

РАЗБИРАНЕ

СЛУШАНЕ

- Да разбират най-често употребявани  думи и изрази, свързани с това, което най-пряко ги засяга /основна информация, която се отнася до тях, тяхното семейство, покупки, близко обкръжение, работа/.
 
- Да схващат същественото в кратки и ясни обяви и съобщения.
ЧЕТЕНЕ

- Да четат кратки и съвсем прости текстове.
 
- Да откриват точно определена и предвидима информация в често срещани текстове, като реклами, проспекти, менюта и разписания.
 
- Да разбират кратки и лесни лични писма.
ГОВОРЕНЕ
РАЗГОВОР
- Да общуват във всекидневни рутинни ситуации, които изискват обикновен, пряк обмен на информация по познати теми и дейности.
 
- Да участват с кратки реплики, дори и да не разбират достатъчно, за да водят като цяло последователен разговор. 
 

МОНОЛОГ
- Да използват набор от изречения или изрази, за да опишат  семейството си и други хора, условията си на живот, образованието си и настоящата си и предходна професионална дейност.

 
ПИСАНЕ
ПИСАНЕ
- Да пишат кратки и лесни бележки и съобщения.
 
- Да напишат просто лично писмо, например, за да изразят благодарност на някого.
A1 A2 B1 B2 C1 C2