Зареждам...
НИВО С 1

В края на обучението си курсистите ще могат:

РАЗБИРАНЕ

СЛУШАНЕ

- Да разбират дълга реч, дори когато не е ясно структурирана и логическите връзки не са ясно назовани.

- Да разбират телевизионни предавания и филми без много усилия.
 
ЧЕТЕНЕ

- Да разбират дълги и сложни не художествени и художествени текстове и да преценяват стилистичните им  особености.
 
- Да разбират специализирани статии и дълги технически инструкции дори когато не са свързани със сферата им на  дейност.
 
ГОВОРЕНЕ
РАЗГОВОР
- Да се изразяват непринудено и свободно без видимо затруднение в подбора на думите. 
 
- Да използват езика гъвкаво и ефикасно за социални или професионални контакти. 
 
- Точно да изразяват идеите и мненията си и да свързват изказванията си с тези на техните събеседници.
МОНОЛОГ

- Да правят ясни и подробни описания по сложни въпроси, като включват свързани с тях теми, да развиват определени моменти и приключват изказването си по подходящ начин.

 
ПИСАНЕ
ПИСАНЕ
- Да създават ясен и добре структуриран текст и да представят гледната си точка. 
 
- Да пишат по сложни теми в писмо, есе или доклад, като подчертават съществените за тях моменти.
 
- Да изберат съобразен с ответната страна стил.
A1 A2 B1 B2 C1 C2