Зареждам...
НИВО В 1

В края на обучението си курсистите ще могат:

РАЗБИРАНЕ

СЛУШАНЕ

- Да разбират съществените моменти, когато се използва ясен и стандартен език и става дума за познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и т.н.
 
- Да разбират основното от различни радио- и телевизионни предавания за актуални събития или теми, които ги интересуват лично или професионално, когато се говори сравнително бавно и отчетливо.
 

ЧЕТЕНЕ
- Да разбират текстове, написани предимно на всекидневен език или отнасящи се до работата им.
 
- Да разбират  описания на събития, изразяване на чувства и пожелания в лични писма. 
ГОВОРЕНЕ
РАЗГОВОР

- Да се справят с повечето ситуации, в които се оказват в страна, където се говори съответният език.
 
- Да участват без предварителна подготовка в разговори по  теми, които са им познати, лично ги интересуват или се отнасят до всекидневието им /например семейство, свободно време, работа, пътуване, актуални събития/.
 

 
МОНОЛОГ
- Да се изразяват по прост начин, за да разкажат преживявания и събития, мечтите, надеждите или целите си. Накратко да посочат причини и да дадат обяснения за мненията  или намеренията си.
 
- Да разкажат случка, книга или филм и да изразят отношението си.
 
ПИСАНЕ
ПИСАНЕ
- Да напишат лесен свързан текст по теми, които са им познати или ги интересуват лично.
 
- Да пишат лични писма , за да опишат преживени случки и впечатления.
 
A1 A2 B1 B2 C1 C2