Зареждам...
НИВО В 2

В края на обучението си курсистите ще могат:

РАЗБИРАНЕ

СЛУШАНЕ

- Да разбират сравнително дълга лекция или слово и дори да проследяват сложна аргументация, ако темата им е относително позната.
 
- Да разбират повечето телевизионни предавания и филми без особени затруднения.
ЧЕТЕНЕ

- Да четат статии и доклади по съвременни теми, в които авторите изразяват особено отношение или гледна точка.
 
- Да разбират съвременен художествен текст в проза.
 
ГОВОРЕНЕ
РАЗГОВОР
- Да общуват с известна непринуденост и лекота, които им позволяват нормален контакт с автентичен носител на езика.
 
- Да участват активно в разговор по познати теми, да представят и защитават мнението си.
МОНОЛОГ

- Да се изразяват ясно и подробно по широк кръг от теми, които съответстват на техните интереси.
 
- Да развият гледната си точка по актуален въпрос и да обяснят предимствата и недостатъците на различни възможности.
 
ПИСАНЕ
ПИСАНЕ
- Да пишат ясни и подробни текстове по широк кръг от теми, които съответстват на интереси им.
 
- Да напишат есе или доклад, като предават информация или излагат причини “за” или “против” дадено мнение.
 
- Да пишат писма, като подчертават смисъла, който лично придават на събития и преживени случки.
 
A1 A2 B1 B2 C1 C2