Зареждам...
Езикови нива
Курсовете в Англеланд са съобразени с нивата на Общата Европейскса Езикова Рамка (ОЕЕР). При успешно завършване на даден курс получавате Удостоверение според нивото на ОЕЕР, на което кореспондира курсът, който сте завършили

Знаете ли, че ...?

Изучаването на втори език става все по-важно в една глобална икономика, в едно общество, което е все по-мобилнo и разнообразнo. Общата европейска езикова рамка представя владеенето на чужд език, като описва какво можем да правим с езика, а не това което знаем за езика.
 
Какво е общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР)?

Общата европейска референтна рамка за езиците е рамката, която обяснява колко добре можем да говорим, да четем, да пишем и ползваме чуждия език.

Повече за ОЕЕР може да прочетете тук: https://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/european-language-levels-cefr
 
Накратко ОЕЕР може да се опише по следния начин:

Изчерпателна: Предоставя подробно описание на знанията и уменията, които трябва да придобием, за да общуваме на дадения език.

Международно призната: ОЕЕР вече се използва и признава в повече от 160 страни по целия свят, и набира скорост и в други региони.

Практична: Нивата на ОЕЕР са представени под формата на прости, ясни твърдения МОГА ДА.
Нивата на ОЕЕР показват това, което учащият може да прави с езика в реални житейски ситуации.

Стимулираща: Насочена е към употребата на езика в реални ситуации, като по този начин ангажира и стимулира, а не се концентрира единствено в заучаването на граматически правила и лексика.

Какви са нивата на ОЕЕР?
 
основно самостоятелно свободно
A1 A2 B1 B2 C1 C2


Изберете ниво от таблицата, за да научите повече за всяко от тях.