Зареждам...
Езикови нива
Знаете ли, че ...?

Изучаването на втори език става все по-важно в една глобална икономика, в едно общество, което е все по-мобилнo и разнообразнo. Общата европейска езикова рамка представя владеенето на чужд език, като описва какво можем да правим с езика, а не това което знаем за езика.
 
Какво е общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР)?

Общата европейска референтна рамка за езиците е рамката, която обяснява колко добре можем да говорим, да четем, да пишем и ползваме чуждия език.

Повече за ОЕЕР може да прочетете тук: https://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/european-language-levels-cefr
 
Накратко ОЕЕР може да се опише по следния начин:

Изчерпателна: Предоставя подробно описание на знанията и уменията, които трябва да придобем, за да общуваме на дадения език.

Международно призната: ОЕЕР вече се използва и признава в повече от 160 страни по целия свят, и набира скорост и в други региони.

Практична: Нивата на ОЕЕР са представени под формата на прости, ясни твърдения МОГА ДА.
Нивата на ОЕЕР показват това, което учащият може да прави с езика в реални житейски ситуации.

Стимулираща: Насочена е към употребата на езика в реални ситуации, като по този начин ангажира и стимулира, а не се концентрира единствено в заучаването на граматически правила и лексика.

Какви са нивата на ОЕЕР?
 
основно самостоятелно свободно
A1 A2 B1 B2 C1 C2


Изберете ниво от таблицата, за да научите повече за всяко от тях.