Зареждам...
ПРАВИЛНИК стр. 3
1.18. Учебните материали не влизат в таксата за курса и се заплащат допълнително. Англеланд поръчва учебните материали от името на курсиста, но не отговаря за навременната им доставка и наличността им за първото учебно занятие.

1.19. В таксата за обучение  не се включва регистрационната такса за явяване на изпити, администрирани от наши университети или международни изпитни бордове.

1.20. Индивидуалните часове се заявяват най-малко три дни предварително и се предплащат за месеца.

1.21. За всеки допълнителен тест, както и за финален тест, положен индивидуално се заплаща допълнително.

1.22. Копие или дубликат на Удостоверение за завършено ниво се заплаща допълнително.

1.23. Когато е заявено разсрочено плащане сумите се внасят по обявената за курса схема.

1.24. При забавяне на дължимата учебна такса с повече от 7 (седем) дни, курсистът се задължава да изплати дължимата такса + глоба в размер на 10% от стандартната такса за курса. Забавянето на дължимата учебна такса с повече от 10 (десет) дни води до автоматично прекъсване на участието в курса, без да се възстановява сумата, платена до момента.

ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ В КУРС
ooo
Отказ преди началото на курса
ooo
1.25. Курсистът може да заяви отказ от участие в курс най-късно 10 дни преди неговото начало (датата на първото занятие).

1.26. При своевременно заявяване на отказ таксата се връща, като се удържа административна такса в размер на 10% от пълната такса.

1.27.  При несвоевременен отказ не се дължи връщане на таксата. В този случай кандидатът може да бъде презаписан еднократно за следващия / настоящия курс след внасяне на остатъка от дължимата сума.