Зареждам...
IELTS

Успехът започва с


IELTS (International English Language Testing System) е най-популярният тест по английски език в света. Повече от два милиона кандидати годишно полагат IELTS. 
 
Изпитът IELTS отваря врати – той може да ви помогне да живеете, учите или работите по цял свят. Резултатите от IELTS се признават от над 8 000 организации, като сред тях са правителствени и образователни институции, както и професионални организации. IELTS е единственият тест по английски език, признат от имиграционните служби на всички държави, които изискват удостоверение за езиково ниво.
 
Изпитът IELTS е разработен, за да ви помогне да използвате английски език при работа или обучение в чужбина. За по-малко от три часа той оценява всички езикови умения - слушане, четене, писане и говорене. 
 
Най-ефективният начин да се оценят уменията за комуникация на английски е чрез интервю на живо. IELTS е най-широко признатият изпит по английски език, при който изпитващ оценява уменията ви за общуване в разговор с вас.  
 
IELTS е разработен от експертите в езиковото оценяване и затова можете да бъдете сигурни, че ще даде справедлива и точна оценка на уменията ви по английски език.