Зареждам...
Нашият екип
ВИОЛЕТА ЛАЛЧЕВА - Управител

Магистър по Английска филология.
 
Специализация: "Литературата в обучението по чужд език", Абърдийн, Шотландия.
 
Професионален опит като преподавател в Езикова гимназия - Враца, БСОУ Прага, Чешка република и като експерт по чуждоезиково обучение.
 
Води сертификатни курсове и курсове за напреднали във Враца.
  

МОМЧИЛ НЕДЕЛЧЕВ - Организатор обучение

Бакалавър по икономика на Туризма.
 
Има организационен стаж в сферата на туризма, медицината, строителството, транспорта. Превежда филми, художествена литература, документи.
 
В Англеланд Враца отговаря за информационното и материално осигуряване на обучението. Осигурява плавния и приятен учебен процес в Англеланд. Отговаря за маркетинговата и развойна дейност на фирмата.
 

НАТАЛИЯ ГАРВАНСКА - Технически сътрудник
 
Консултира курсистите по всички въпроси, касаещи обучението по чужд език във Враца.
Координира информационния поток между курсистите, преподавателите  и ръководителя.
 
Приема и предава документи за подпис от управителя, обработва и систематизира получената информация и я докладва на управителя.