Зареждам...
Мисия и визия
Verbatim ac Literatim
 
Със съзнанието, че ученето на чужд език заема ключово място в процеса на учене през целия живот, ние избрахме латинския девиз в логото си  Verbatim ac Literatim.

Според неговия смисъл процесът на овладяване на чуждия език протича от буквата към словото, което не става бързо, нито пък лесно. Но нашият екип от преподаватели-професионалисти работи с ентусиазъм, за да направи този път „от буквата към словото” едно интелектуално предизвикателство, наситено с много положителни емоции.