Зареждам...
ШКОЛАТА
Езикова школа Англеланд е създадена през 2006 година във Враца като образователен център за повишаване на езиковата компетентност на ученици, студенти и работещи съобразно индивидуалните потребности на всеки курсист.

През 2010 Англеланд се премести в новата си, модерно оборудвана база на адрес: Враца, бул „Втори Юни” 93, която дава възможност за провеждане на езиково обучение във Враца, съчетаващо традиционните методи на преподаване на чужд език с, новото за Враца, обучение в мултимедийна среда чрез учебници с електронно съдържание и интерактивна бяла дъска.
 
Англеланд е със статут на институция, подготвяща кандидати от Враца и региона за изпитите наа престижните международни сертификати на Изпитния Борд на Университета Кеймбридж и работи в партньорство с  Аво Бел и Британски Съвет - акредитирани изпитни центрове на Кеймбридж за България. 

При нас можете да се подготвите успешно и да се регистрирате за Cambridge English: First (FCE), Cambridge English: Advanced (CAE), Cambridge English: Proficiency  (CPE).  Досега десетки курсисти на Англеланд са завършили цикъла си на обучение в школата с тези международно признати сертификати. Завършилите в Англеланд Враца използват сертификатите си за академично образование или реализация на високите си професионални цели.

За най-малките ни курсисти на възраст от 7 до 12 години, Англеланд организира във Враца подготовката и провеждането на изпити за международните грамоти на Университета Кеймбридж Cambridge YLE Starters, Movers, Flyers.
 
Tийнейджърите могат да се подготвят във Враца и да се явят на сертификатите на University of Cambridge Key English Test (KET) и Preliminary English Test (PET). 
 
Предимството на кандидатите, които се обучават при нас е, че могат да положат изпитите си за тези сертификати във Враца на място в базата на Англеланд, в позната среда и при същите условия, в които са се обучавали, което отнема голяма част от стреса, съпътстващ изпитния ден.

В Англеланд Враца се осъществява и подготовка за изпита IELTS, който в последните няколко години се налага като изискване за прием в колежи и университети от цял свят паралелно със Сертификатите на Кеймбридж, или като тяхна алтернатива.

За кандидатстващите в български университети е предвиден специален модул на подготовка по формата на кандидатстудентските изпити по английски език враца и зрелостния изпит по чужд език враца.

Макар в превод  името на школата да ни препраща в „земята на англите” през 7 век, и да се асоциира с тогавашното име  на Англия, освен Английски език нашите курсисти имат възможност да изучават и други чужди езици: Немски и Испански във Враца.