Зареждам...
Политика за личните данни на Англеланд стр. 4
към стр. 3
2) Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор.

1.2. Прозрачност на обработването:

1.2.1. При записване за курс Англеланд уведомява писмено клиентите че ЛД се обработват. В „Молба за регистрация” се споменават целите на обработката, срока на съхранение, законовото основание за обработването и предоставянето на ЛД на трети страни. Предоставянето на лични данни от клиента е задължително изискване за регистрация в курс. Кандидатът за курс има право да не предостави личните си данни на Англеланд, при което той/тя няма да може да бъде записан за курс.

1.2.2. При сключване на граждански или трудов договор със служителите в А, в договора се поставя клауза за целта на обработването на ЛД (финансова отчетност пред НАП), срока на съхранение (законов срок за финансова проверка) и предоставянето на ЛД на трети страни (счетоводството). 

2. Ограничение на целите. А обработва ЛД в изпълнение на легитимните си интереси за следните цели:
 
1) Служители:
a) изпълнение на граждански и трудови договори;
b) счетоводна отчетност;
c) отчитане пред НАП.

2) Партньори:
a) изпълнение на граждански и трудови договори;
b) счетоводна отчетност;
c) отчитане пред НАП.

3) Клиенти:
a) Регистрация за курс по искане на субекта на данните;