Зареждам...
Плащане
Плащането става по банков път

Чрез междубанков превод или през Easy Pay
Основание: Името на курсиста; Курс по Английски /Испански/ Немски език
 
 
 
Принципи на ценообразуване:
 
Цената на курс в Англеланд Враца е определената като базова цена.
 
Когато е заявено разсрочено плащане сумите се внасят по обявената за курса схема. 
 
При предварително внасяне на цялата сума за курса,
курсистите в Англеланд получават 10% отстъпка от цената на курса.

Отстъпката за втори член на семейството, посещаващ курс по същото време
е 10% от цената на курса. Начислява се на по-ниската такса.

За трети член от семейството отстъпката е 20%. Начислява се на по-ниската такса.

30% за втори чужд език (на вноски или цяла сума)
 
Старите курсисти (посещавали курс) в Англеланд Враца ползват отстъпка от обявената базова цена за курс.
Отстъпката е както следва: 5% за курсисти посещавали един и повече курса в Англеланд Враца.
 
Отстъпките не се натрупват.
 
При всички случаи учебният комлект се заплаща отделно.
 
Вижте специалните ни предложения ТУК