Зареждам...
Плащане
Плащането става по банков път

Чрез междубанков превод или през Easy Pay
Основание: Трите имена на курсиста
IBAN: BG59 UBBS 8888 1000 9081 91
 
 
Принципи на ценообразуване:
 
Цената на курс в Англеланд Враца е определената като базова цена.
 
Когато е заявено разсрочено плащане сумите се внасят
по обявената за курса схема. 
 
При предварително внасяне на цялата сума за курса,
курсистите в Англеланд получават 10% отстъпка от цената на курса.

Отстъпката за втори член на семейството, посещаващ курс
по същото време е 10% от цената на курса. Начислява се на
единия от курсистите, чиято такса е по-ниска.

За трети член от семейството отстъпката е 20%.
Начислява се на по-ниската такса.

20% за втори чужд език (на вноски или цяла сума).
 
Старите курсисти (посещавали курс) в Англеланд Враца ползват
отстъпка от обявената базова цена за курс.

Отстъпката е както следва: 5% за курсисти посещавали
един и повече курса в Англеланд Враца.
 
Отстъпките не се натрупват.
 
При всички случаи учебният комлект се заплаща отделно.

При обявяване на промоционални кампании важат само обявените в промоцията условия. Горните условия не важат.
 
Вижте специалните ни предложения ТУК