Зареждам...
Плащане
Плащането става по банков път

Чрез междубанков превод или през Easy Pay
Получател: Англеланд ЕООД
Основание: Трите имена на курсиста
IBAN: BG59 UBBS 8888 1000 9081 91
 
 
Принципи на ценообразуване:
 
Цената на курс в Англеланд Враца е определената като базова цена.
 
Когато е заявено разсрочено плащане сумите се внасят
по обявената за курса схема. 
 
При предварително внасяне на цялата сума за курса,
курсистите в Англеланд получават отстъпка от базовата цена на курса.

Втори член на семейството, посещаващ курс
по същото време, ползва отстъпка от цената на курса. Начислява се на
единия от курсистите, чиято такса е по-ниска.
 
Отстъпка ползват и курсистите, които посещават втори чужд език в същата учебна година.
 
Курсистите посещавали един или повече курса в Англеланд Враца, ползват отсъпка от базовата цена на курса.
 
Отстъпките не се натрупват.
 
При всички случаи учебният комлект се заплаща отделно.

При обявяване на промоционални кампании важат само обявените в промоцията условия. Горните условия не важат.
 
Вижте специалните ни предложения ТУК