Зареждам...
Курсове за ученици


Курсовете за ученици във Враца са целогодишни от м. октомври до края на м. май или средата на месец юни за сертификатните класове. Занятията са веднъж или два пъти седмично по един и половина, два или три учебни часа в зависимост от нивото и възрастта на учениците. Курсовете могат да се провеждат сутрин, следобед или през уикенда.


Kурсове за деца между 7 и 12 години във Враца
 
Подготовката е в рамките на една учебна година от началото на октомври до края на месец май. Графикът на учебните занятия включва посещения веднъж седмично по два астрономически часа или два пъти седмично по един астрономически час за учениците от трети до пети клас и един астрономически час веднъж седмично за учениците от първи и втори клас. В рамките на една учебна година се покрива по едно подниво от нивото А1 на Общата Европейска Езикова Рамка.
 
Обучението е насочено към усвояване на умения по практическия език чрез задачи и дейности близки до интересите и реалните занимания на децата в съответната възраст. Целта на обучението е ученето на чужд език във Враца да се превърне за децата в  интересен, забавен и занимателен процес. Първоначално децата усвояват прости думички и фрази. Плавно и постепенно се изграждат и умения за писане, както и увереността, че децата могат да си служат ефективно с езика в ситуации на комуникация, свързани с тяхното ежедневие.
 
В хода на учебната година се провеждат текущи модулни тестове. Подготовката завършва с финален тест. На успешно представилите се курсисти се издава Удостоверение за завършено обучение за съответното езиково подниво.
 
Предлагат се и допълнителни часове на преференциални цени за подготовка на желаещите да се явят на серията от забавни и мотивиращи изпити за международните грамоти  на университета Кеймбридж - Starters, Movers и Flyers. 
Тези изпити представляват добър старт за детето в изучаването на автентичен английски език, поощряват и насърчават напредъка на децата и им дават самочувствието, че се справят успешно съобразно международно признати стандарти.
 
За курсистите на „Англеланд” изпитите се полагат във Враца, в базата на самата школа. 
 
Курсове за тийнейджъри  (6 до 8 клас) във Враца
 
Подготовката е в рамките на една учебна година от началото на октомври до края на месец май. Графикът на учебните занятия включва посещения два пъти седмично по 3 учебни часа от 40 минути. В рамките на една учебна година се покрива по едно ниво по скалата, очертана от Общата Европейска Езикова Рамка.
 
Целите на обучението в тази възраст са да се поддържа висока мотивация за учене на чужд език чрез интерактивен тип  задачи, които провокират творческото мислене и въображението на курсистите  и ги насърчават да обменят мисли, идеи и решения на проблемни ситуации, като общуват на английски в часа и извън класната стая в контактите си с преподавателите и останалите курсисти. На помощ тук идват и учебниците с електронно съдържание, както и интерактивната бяла дъска
 
В хода на учебната година във Враца се провеждат текущи модулни тестове. Подготовката завършва с финален тест. На успешно представилите се курсисти се издава Удостоверение за завършено обучение за съответното езиково ниво.
 
Предлагат се и допълнителни часове на преференциални цени за подготовка на желаещите да се явят на изпитите за международните сертификати на университета Кеймбридж – KET и PET for Schools, които са  първите важни стъпки към полагането на изпитите на по-високите езикови нива, необходими за постигане на бъдещи професионални и академични цели.

За курсистите на „Англеланд” изпитите се полагат във Враца в базата на самата школа.
 
 
Курсове за гимназисти ( 9-12 клас) във Враца
 
Подготовката е в рамките на една учебна година от началото на октомври до края на месец май. Графикът на учебните занятия включва посещения два пъти седмично по 3 учебни часа от 40 минути.
Крайната цел при обучението на гимназисти е  те да усъвършенстват познанията си по езика до нива съизмерими с международните стандарти на владеене на езика както за целите на комуникация в професионална среда, така и за академични цели. В края на цикъла си на подготовка курсистите ще са подготвени да положат успешно изпитите за сертификатите на Кеймбридж във Враца FCE, CAE и CPE, IELTS или изпити на други международни изпитни бордове, изискващи владеене на езика на нива B2, C1 или C2.

Подготовката за тези нива протича плавно и постепенно в рамките на една година предсертификатна подготовка, след която следва едногодишна подготовка за всеки един от трите сертификата на Кеймбридж или за IELTS. 

В хода на учебната година се провеждат текущи модулни тестове. Подготовката завършва с финален тест във Враца. На успешно представилите се курсисти се издава Удостоверение за завършено обучение за съответното езиково ниво.

Предвидени са и допълнителни часове за изпитен практикум, които фокусират върху формата на конкретния изпит и стратегиите за успешно справяне с изпитните задачи в реално време и изпитна обстановка.

За курсистите на Англеланд изпитите за FCE, CAE и CPE във формат „на хартия” се полагат във Враца в базата на самата школа.