Зареждам...
Курсове за възрастни


Специалните ни програми по английски език за възрастни във Враца стартираха от есента на 2015!

Те включват първите две нива по Общата Европейска Езикова Рамка в един курс. Така по-бързо и на по-добра цена ще напреднете и ще се приближите до нивата на самостоятелно ползване на езика.

Курсовете за възрастни във Враца са с продължителност от 22 до 25 седмици в зависимост от нивото. Заниманията са два пъти седмично по 3 учебни часа предимно вечер.

Езикови курсове за възрастни във Враца
 
Подготовката е в рамките на пет и половина до шест и половина месеца в зависимост от хорариума часове за съответното езиково ниво, което е определено на входящия тест. Графикът на учебните занятия включва посещения два пъти седмично по 3 учебни часа от 40 минути. Заниманията се провеждат вечер след края на работния ден или в събота и неделя. 

Целта на обучението е да изведе курсистите до желаното от тях ниво на работна  компетентност по езика, което да им позволи уверено да се справят в ситуации на ежедневна комуникация или в професионална среда, както и да им осигури по-добро кариерно развитие. Езиковите курсове в Англеланд Враца са съобразени с нивата на ОЕЕР, като всеки курс кореспондира с дадено ниво на Европейската рамка. Вижте повече тук

В хода на учебната година се провеждат текущи модулни тестове  Подготовката завършва с финален тест във Враца. На успешно представилите се курсисти се издава Удостоверение за завършено обучение за съответното езиково ниво.

Вижте какви езикови курсове за възрастни започват скоро ТУК

Ново: Курсове по Английски език по професията!
Повече вижте тук
 
 
( ОБЯВИ за работа с английски език )