Зареждам...
Корпоративно обучение
 
 
Акценти при корпоративното обучение в Езикова школа “Англеланд“ Враца:
 
Обучение във Враца по най-съвременни учебни системи,  изцяло разработени в съответствие с Общата Европейска Езикова Рамка. 
 
Обучение с практическа насоченост, базирано на съвременни интерактивни подходи.

Английски език по професията във Враца: Информационни технологии, Банково дело, Финанси, Хотелиерство, Човешки ресурси, Медицина, Инжинерство и др. по съвременни учебни системи, подходящи за ръководни и изпълнителски кадри. Повече вижте ТУК
 
Гъвкавост на учебната програма и възможност за обогатяване и адаптиране в хода на обучението.
 
Постоянен мониторинг на процеса на обучение и обратна връзка с обучаващата организация.
 
Курсистите, завършили успешно обучението си получават Удостоверение за завършено ниво по
Общата Европейска Езикова рамка и хорариум часове в курса на обучение.

Задължително условие за издаване на удостоверението е обучаваният да е посетил минимум 80% от часовете и успеваемостта на финалния тест да е минимум 60%.

 
( ОБЯВИ за работа с английски език )