Зареждам...
Какво предлагаме стр. 3
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРАВИЛА
 
Когато се записвате на курс Вие заемате място в групата за целия период на курса. От гледна точка на преподаването и усвояването на езиковия материал, Вашето място не може да се заеме от нов курсист след първите няколко седмици от началото на курса. Поради това ние не можем да предложим възстановяване на внесената до момента такса. Затова Ви молим преди да се запишете да се уверите, че можете да посещавате целия курс.

Ако Ви се наложи да прекъснете курса поради изключителни обстоятелства, можете да подадете писмена молба до Директора на школата за прекъсване на курса, придружена със съответните документи, удостоверяващи обстоятелствата, налагащи прекъсването на курса. В този случай можете да бъдете презаписани за следващ курс, или да Ви бъде възстановена таксата, от която се удържа сумата на присъствените часове + административна такса в размер на 50 лева.

Молби за възстановяване на такса за курс могат да бъдат подавани в рамките на първите четири календарни седмици от началото на курса. След изтичането на този срок няма да бъдат разглеждани молби за възстановяване на такса.

Пълните правила за обучение в Езикова школа Англеланд във Враца можете да намерите тук


 
Благодарим Ви, че избрахте Англеланд Враца, за да повишите своята езикова подготовка! 
Добре дошли и успех в ученето!!!