Зареждам...
Инфо табло
Тук можете да видите информационното табло на Англеланд. В него можете да намерите информация за дати на започващите курсове във Враца, текущи и изходящи тестове, изпитни тренинги, ваканции във Враца и др.

 
 
  • Вижте поименен списък на групите с график на часовете и дати на родителски срещи в секцията с парола
  • Родителски срещи ще има за малките ученици, нива JS-J3


Въведете парола за да видите допълнителна информация