Зареждам...
Изпитна подготовка


МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ

  • Подготовка за кандидатстудентски изпити във Враца
  • Подготовка за международно признати сертификати: YLE, A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency, IELTS
  • Изпитни тренинги във Враца


Изпитната подготовка на кандидатите за сертификатите на Кеймбридж във Враца протича в два модула – обучение за покриване на стандартите за съответното езиково ниво и Модул „Изпитен практикум”, който се осъществява под формата на изпитни тренинги, по време на които кандидатите полагат всички писмени компоненти на изпита в реално време и резултатите им се оцененяват по актуалните изпитни критерии.
 
Пробните изпити се провеждат в почивен ден според предварително обявен график и продължителността им зависи от вида на изпита. 
 
За модула "Изпитен практикум"  могат да се регистрират и кандидати, които не посещават езиков курс за съответното ниво в Англеланд Враца, но само след полагане на входящ тест и при резултат минимум 70% на всеки компонент от теста.
 
Най-сигурният атестат за  нашата работа е фактът, че всяка година десетки курсисти на Англеланд Враца се подготвят и полагат успешно изпитите за международно-признати езикови сертификати от Университета Кеймбридж.
От 2010 година Езикова школа Англеланд има официално признат статут на подготвителен център за изпитите на Университета Кеймбридж във Враца. Изпитната подготовка включва всички нива и възрасти:  YLE, A2 Key for Schools, B1 Preliminary for Schools, B2 First for Schools, C1 Advanced, C2 Proficiency.
 
 
Благодарение на партньорството с АВО, изпитен център на Университета Кеймбридж, сертификатните изпити за всички нива за курсистите на Англеланд се полагат на място във Враца в базата на школата, която е оборудвана по стандартите за организиране и провеждане на изпитите във формат „На хартия”.

Тук кандидатите ни могат да получат консултация и подготовка за академичния модул на изпита IELTS, който в последните няколко години се налага като изискване за прием в колежи и университети от цял свят паралелно със Сертификатите на Кеймбридж, или като тяхна алтернатива. Вижте повече за IELTS тук
 
Регистрацията за всички видове изпити се осъществява от Англеланд Враца.
 
Изпитите, които предлагаме са:
 
За децата от III до V клас – Young Learners English Tests (YLE) на три нива Starters, Movers, Flyers.
За учениците – A2 Key for Schools (KET for Schools), B1 Preliminary for Schools (PET for Schools) и B2 First for Schools (FCES).
За учениците от гимназиалния курс и възрастните - A2 Key (КЕТ), B1 Preliminary (PET), B2 First (FCE), C1 Advanced (CAE), C2 Proficiency (CPE), IELTS.
 
Какво показват различните сертификати?
 
YLE – Първи сертификати, които мотивират децата по пътя им в усвояването на езика. Разделят се на три изпита, наречени съответно Starters, Mоvers и Flyers. Ето как кореспондират с нивата на обучение в Англеланд:  Starters - ниво J1, Movers - ниво J2 и Flyers - ниво J3.
A2 Key (KET) – Показва способност за общуване на езика в ежедневни ситуации и добра основа за усъвършенстване. Дава възможност за работа, обучение и пътуване. Покрива ниво A2 по ОЕЕР, а в Англеланд съответства на нива TA2, A1A2.
B1 Preliminary (PET) - Демонстрира квалификация на средно ниво, която дава възможност за работа, обучение и пътуване. Покрива ниво B1 по ОЕЕР, а в Англеланд съответства на нива TB1, EB1.
B2 First (FCE) - Доказва способност да се използва езикът на ниво над средното за работа и обучение. Покрива ниво B2 по ОЕЕР, а в Англеланд съответства на нивa FCE, EB2.2.
C1 Advanced (CAE) - Квалификация на високо ниво, която дава възможност за работа и обучение в над 3000 университета, компании и държавни учреждения. Покрива ниво C1 по ОЕЕР, а в Англеланд съответства на нивa CAE, EC1.
C2 Proficiency (CPE)- Най-високо ниво на владеене на езика. Покрива ниво C2 по ОЕЕР, а в Англеланд съответства на ниво CPE.

Да притежавате сертификат на Кеймбридж е голямо предимство, независимо дали става въпрос за кандидатстване за работа, обучение или живот в чужбина. Той е удостоверение за Вашите езикови умения, признато от учебни заведения, университети, работодатели и правителствени организации в целия свят. От 2011 г. Кеймбридж въведе така нареченото "Разширено сертифициране". Това означава, че ако имате необходимия брой точки, можете да получите сертификат на Кеймбридж дори да не сте защитили нивото, за което сте се явили. Повече за Разширеното сертифициране вижте ТУК

За да видите информация за текущата изпитна сесия натиснете ТУК

За да отворите търсачката на институциите, които признават изпитите на Кеймбридж по света натиснете ТУК