Зареждам...
Изпити на Кеймбридж в епидемична обстановка

Тази година изпитите на Кеймбридж ще се проведат в условия на епидемична обстановка

Вижте условията на Изпитен център АВО за провеждане на изпитите ТУК

Едно от условията за провеждане на изпитите на Кеймбридж е представяне на декларация за здравословното състояние. Не е необходимо да представяте медицинска бележка или удостоверение от личен лекар. Това, което трябва да направите е да си свалите предоставената от изпитния център декларация, да я разпечатате, да я подпишете (подписва се от кандидата ако има навършени 18г. или от родител/настойник) и да я донесете на изпита. Ако устната и писмената част на изпита са в различни дни е необходимо да носите отделна декларация за всяка част. Декларацията за здравословно състояние можете да си свалите от ТУК