Зареждам...
График
Първи срок 2019-20
 
 
ЗАЛА 2
 
ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ
08:00-09:40
TB1 gr. 4
08:00-09:40
PRF gr. 1
  08:00-09:40
TB1 gr. 4
  09:00-12:40
FCE gr. 1
 
  09:50-11:10
J3 gr. 4
  09:50-11:50
TA2 gr. 5
09:30-11:10
PRF gr. 1
  10:00-13:00
IELTS
          13:00-16:00
GTA1 gr. 1
 
14:30-15:50
TA2 gr. 3
14:30-16:10
TA2 gr. 4
14:30-16:10
TA2 gr. 3
14:30-16:10
TA2 gr. 4
14:30-16:10
TB1 gr. 2
   
15:50-17:30
TB1 gr. 2
16:20-18:20
FCE gr. 4
16:20-18:00
TA2 gr. 1
16:20-18:00
FCE gr. 4
16:10-17:30
TA2 gr. 1
   
17:30-18:40
J3 gr. 1
18:30-20:30
EA1A2 gr. 2
18:00-20:00
EB2.2
18:30-20:30
EA1A2 gr. 2
17:30-18:40
J3 gr. 1
   
18:40-20:40
EB2.2 
           

ЗАЛА 3

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ
09:00-10:50
PRF gr. 2
08:00-09:50
FCE gr. 2
  08:00-09:50
FCE gr. 2
  09:00-12:40
CAE gr. 1
 
  10:00-11:40
CAE gr. 2
  10:00-11:40
CAE gr. 2
09:00-10:50
PRF gr. 2
13:00-14:40
AccT
 
             
14:40-16:30
PRF gr. 3
14:30-16:20
FCE gr. 3
  14:30-16:20
FCE gr. 3
14:40-16:30
PRF gr. 3
   
16:30-18:20
TB1 gr. 1
16:30-18:15
TB1 gr. 3
16:30-17:50
TA2 gr. 6
16:30-18:15
TB1 gr. 3
16:30-18:20
TB1 gr. 1
   
  18:30-20:40
EB1+
  18:30-20:40
EB1+
     
             


ЗАЛА 4

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ
 
       
09:00-12:40
PRF gr. 4

  

 
11:00-12:00
J2 gr. 2
10:45-11:45
J1 gr. 3
11:00-12:00
J2 gr. 2
11:00-12:00
J1 gr. 3
10:00-12:00
J2 gr. 1
   
12:45-13:25
J1T
    12:30-13:30
JST
  13:00-16:00
GTA2
 
        15:00-16:20
TA2 gr. 6
   
16:00-17:00
J2 gr. 3
16:00-17:00
J1 gr. 4
16:00-17:00
J2 gr. 3
16:00-17:00
J1 gr. 4
16:30-17:30
JS gr. 1
   
17:00-18:00
J1 gr. 1
17:00-18:00
J2 gr. 5
17:00-18:00
J1 gr. 1
17:00-18:00
J2 gr. 5
     
18:30-20:30
EA1A2 gr. 1
18:30-20:30
EB1 gr. 1
18:30-20:30
EA1A2 gr. 1
18:30-20:30
EB1 gr. 1
     


 

ЗАЛА 5

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ
          09:00-11:50
STA1
Отмяна час
18 януари
09:00-11:50
STA1
Извънредно
19 януари
11:30-13:30
B2.1T
11:15-12:45
B2.1T
12:30-14:30
B2.1T
11:15-12:45
B2.1T
     
  13:00-14:30
A1A2T
         
15:00-17:00
TA2 gr. 2
  16:00-17:00
JS gr. 2
15:00-16:30
TA2 gr. 2
     
17:00-18:00
J2 gr. 4
16:30-17:30
J3 gr. 2
17:00-18:00
J2 gr. 4
16:30-17:30
J3 gr. 2
16:00-18:00
J3 gr. 3
   
  17:30-18:30
J1 gr. 2
  17:30-18:30
J1 gr. 2
     
18:30-20:30
GA1 gr. 1
18:40-20:40
EA1A2 gr. 3
18:30-20:30
GA1 gr. 1
18:40-20:40
EA1A2 gr. 3