Зареждам...
ПРАВИЛНИК
за дейността на ЕЗИКОВА ШКОЛА АНГЛЕЛАНД Враца
 
Общи условия
 
Настоящият Правилник регламентира:

(1) Организацията на курсовете, провеждани от Езикова школа Англеланд Враца (наричана по-нататък за по-кратко АНГЛЕЛАНД)

(2) Задълженията на Езикова школа Англеланд Враца като обучаваща организация.

(3) Задълженията на обучаващия се (наричан по-нататък накратко КУРСИСТЪТ) с оглед ползваните от него образователни услуги;
 
1. Организация на курсовете

1.1.  АНГЛЕЛАНД организира чуждоезиково обучение, съобразено със стандартите на Общата Европейска езикова рамка.

1.2.  Обучението в АНГЛЕЛАНД е целогодишно в три семестръра – есенно-зимен, пролетен и летен.

1.3.  Предлагат се стандартни, интензивнии целогодишни курсове според възрастта и езиковата компетентност на обучаващите се.

1.4.  Учебните занятия се провеждат в групи от 6 до 10 курсисти по предварително определен график.

1.5.  Учебните занятия се организират в дневен, вечерен и съботно-неделен график.

1.6.  Един учебен час е с продължителност 40 минути.

1.7.   За курсисти, които не са посещавали предходно ниво в АНГЛЕЛАНД попълването на входен тест е задължително. Тестът се прави на място в АНГЛЕЛАНД. За попълването на входен тест не се дължи такса.